Pagdating ng mga dayuhan sa pilipinas interracial dating site washington dc

Posted by / 21-Sep-2016 06:26

Meron ding mga epiko, alamat, kaalamang bayan, paniniwalang espiritwal. Noong nasakop na ang mga ninuno natin, malaki ang kampanya na ginawa ng mga Kastila para burahin ang sinangunang kultura.

Pinagsusunog nila ang karamihan sa mga ‘documents’ sa Alibata. Isa sa mga polisiya ng mga Kastila para mapanatiling watak-watak ang mga Filipino ay ang hindi pagturo ng wikang Espanyol.

Pero siempre meron ding natuto ng Espanyol sa pagitan ng pag-aaral.

Ang sistema ng edukasyon noon ay kontrolado ng mga prayle at eksklusibo lang sa mga mayayaman.

Sa halip, sila ang nag-aral ng mga wika sa kapuluan.

Natakot sila na dahil sa isang common na wika, maaring magorganisa ang mga Indio laban sa kanila.

Bago pa man napasailalim ang Pilipinas sa Imperyal Espanya meron nang natatanging mga kultura at mga wika ang bansa. Pero madalas ang interaksyon ng mga tao di lang sa kapwa Filipino kundi pati sa mga banyaga.

Madalas silang nagkakalakal pero minsan nakikipagdigma din sila. Ayon sa mga historians kung medyo natagalan lang ang mga Kastila sa pagdating, maaring nakabuo ang mga ninuno natin ng sariling nasyon at wika.

Kapag nangyari na ito, magiging mamayang Kastila ang mga Filipino at kasama na dito ang mga karapatan at representasyon sa Cortez.

Noong patapos na ang 19 na daantaon ay may mga pagbabago sa polisya ng Espanya.

Nangibabaw ang liberalism at nagkaroon ng pagkakataon ang mga mayayamang Pilipino na mag-aral sa Europa.

Binuo nila ang La Solaridaridad, ang peryodiko na naglalaman ng mga artikulong tumatalakay sa reporma sa Pilipinas. Hindi nagtagumpay ang Kilusang Propaganda sa maraming dahilan kabilang na ang kakulangan ng kasangkapan at pagaaway-away ng mga ilustrado.

Doon ay na expose sila sa mga modernong ideya lalo na kina Locke at Rousseau.

pagdating ng mga dayuhan sa pilipinas-83pagdating ng mga dayuhan sa pilipinas-73pagdating ng mga dayuhan sa pilipinas-19

Kabilang sa mga ilustrado sina Rizal, Lopez-Jaena, Del Pilar, atbp.

One thought on “pagdating ng mga dayuhan sa pilipinas”

  1. With Katie in rehab the rest of the news staff is goofing off and Claire assumes the responsibility for getting out the holiday edition. Make sure to follow IMDb on Facebook and send your questions here.