Pinagmulan ng dating komunidad jill scott interracial dating article

Posted by / 15-Oct-2015 06:46

Tuwing Hunyo 12 ng bawat taon ginugunita at ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan mula sa Espaa.

May parada at pag-aalay rin ng mga bulaklak sa bantayog ni Rizal.

Sila ang tumutulong sa atin sa pagtugon sa ating mga pangangailangan.Tumutulong sila upang tayo'y may pagkain araw-araw, maayos na tirahan, iba-ibang kagamitan, at iba pang bagay.Masayang sinasalubong ito bago maghating-gabi ng Disyembre 31. Ang araw na ito ang naging hudyat ng pagbalik ng kalayaan ng mga mamamayan mula sa rehimeng diktador. Ang krus sa tuktok ng Bundok Samat sa Bataan ang nagpapagunita hinggil sa mga matatapang na sundalong Pilipino na lumaban sa mga Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.Masayang sama-samang kumakain at nagkukuwentuhan pa ang mga kasapi ng mag-anak. Nagkaisang nagtungo ang libu-libong mga Pilipino sa EDSA noong Pebrero 22-25, 1986. Dambana ng Kagitingan ang tawag sa bantayog na ito.Ang mga okasyong ipinagdiriwang sa buong kapuluan ay yaong napakahalaga sa kasaysayan at lipunan.

pinagmulan ng dating komunidad-24pinagmulan ng dating komunidad-83pinagmulan ng dating komunidad-11

Nakikiisa ang bawat isa sa mga Pilipino sa pagdaraos ng mga ito kaya't tinatawag itong pambansang pagdiriwang.